Produkty - Profilový systém Internova

INTERNOVA® je na Slovensku od začiatku 90-tych rokov najpredávanejší systém plastových (PVC) profilov na výrobu otvorových výplní, t.j. okien, dverí, zasklených stien. Výrobcom tohto profilového systému sú Novácke chemické závody, a.s. V roku 1992 bola spustená výroba prvých 9 typov profilov pod obchodným názvom Intertec

Šesťkomorový systém - Internova 6000

Šesťkomorový systém v stavebnej hĺbke 80 mm rám a 90 mm krídlo, vhodný pre novostavby a nadštandardnú bytovú výstavbu.
Internova 6000 predstavuje kvalitný 6-komorový systém so stredovým tesnením, s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 2002, v súčasnosti je na zo systémov Internova na Slovensku najpoužívanejší.

Štvorkomorový systém - Internova 4000

Štvorkomorový systém v stavebnej hĺbke 62 mm rám a 62 mm krídlo, vhodný pre rekonštrukcie a štandardnú bytovú výstavbu.
Internova 4000 predstavuje 4-komorový systém bez stredového tesnenia, s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 2006. Systém je vhodný pre také okenné konštrukcie, kde sa využívajú i prvky pevného zasklenia.

Trojkomorový systém - Internova softline

Trojkomorový systém v stavebnej hĺbke 62 mm rám a 74 mm krídlo, vhodný pre rekonštrukcie a štandardnú bytovú výstavbu.
Internova softline predstavuje kvalitný, praxou overený, 3-komorový systém so stredovým tesnením, s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 1992 s inováciou niektorých detailov v roku 1998.