Pevné siete proti hmyzu

Otvárače okien a nadsvetlíkov

 

Systémy otváračov okien a nadsvetlíkov ovládané manuálne sa používajú kvôli komfortnému dennému vetraniu.

 

Nožnice plochého tvaru otvárajú nadsvetlíky pri šírkach otvárania až 320 mm a rovnako ťažké okná s hmotnosťou krídla do 200 kg.
Oblasť použitia zahŕňa sklopné / výklopné krídla pravouhlého tvaru, otváravé smerom dovnútra, osadené zvislo a vyklápacie okná, otváravé smerom von.
Ďalej sa používajú pri oknách špeciálnych tvarov, otváravých smerom do vnútra, osadzovaných zvislo, ako sú okná šikmého a trojuholníkového tvaru, okná s kruhovým a nízkym oblúkom.

 

Všetky systémy otváračov okien a nadsvetlíkov sa vyznačujú ľahkou montážou, príjemnou obsluhov a ovládaním.

 

Mohlo by vás zaujímať