Montáž krycích lišt s obojstrannou penovou lepiacou páskou (akrylátové lepidlo)

Dôležité pokyny pri lepení v interiéri a v exteriéri:
  • Lepiaca plocha lišty musí byť bezpodmienečne pri nalepovaní využitá min. z 80 %.
  • Plocha k lepeniu musí byť úplne suchá, poriadne očistená od nečistôt (prachu a pod.) a dokonale odmastená (najlepšie benzín, lieh, určite nepoužívať saponátové prostriedky ako jar a pod.).
  • Lepené miesto nemôže byť chladné. V prípade, že sú teploty lepeného materiálu a profilu pod 5 stupňov, nebude lišta na 100% držať, čo sa môže negatívne prejaviť neskôr.
  • Lišty a profily nesmú byť odrezané veľmi dlhé, môžu sa po nalepení vplyvom tepla rozťahovať a vypínať, lepiaca účinnosť nebude dostatočná a môže dochádzať k čiastočnému odlepovaniu alebo k úplnému odpadnutiu. Platí zásada ponechať na oboch stranách minimálnu vôľu (asi 0,5 mm) u bieleho profilu a u profilov potiahnutých fóliou radšej o niečo viac.

Mohlo by vás zaujímať