Montáž vonkajších hliníkových parapetov

Za účelom vylúčenia možných problémov je nutné pri osádzaní parapetov dodržiavať správny montážny postup. Nasledujúce údaje sú základom pre odbornú montáž.
  • Pri montáži vonkajších parapetov je treba v prípade rozdielu teplôt 50 stupňov zohľadniť rozťažnosť až 1,2mm na 1 meter parapetu.
  • Vzhľadom k pozdĺžnemu natiahnutiu by sa hliníkový okenný parapet nemal tesne zamurovať do pripraveného priestoru.
  • Pri dĺžke parapetu viac ako 2 500 mm je dobré rozdeliť tento parapet na dve časti a otvor vyplniť spojkou. Dilatačná špára medzi dvoma parapetmi by mala byť min. 12 mm, aby mohla vyrovnať rozťahovanie parapetu.
  • Pred montážou koncoviek parapetov je nutné odlepiť ochrannú fóliu po 30 mm od okrajov a na hranu okenného parapetu naniesť silikón.
  • Pri upevňovaní parapetov sa musí medzi lištu okenného parapetu a okno vložiť izolácia. Parapet sa osadí do drážky parapetného profilu. Následne sa uchytí skrutkami a plocha pod parapetom sa vypení polyuretánovou penou. Pri vypeňovaní treba dbať na to, aby bol parapet rovnomerne zaťažený a nedošlo k jeho vydutiu.
  • Pri montáži okenných parapetných dosiek dbáme na to, aby tieto boli dostatočne utesnené a upevnené nielen voči okennému rámu, ale aj bočne. Parapetná doska musí mať dostatočný sklon od okna, aby sa voda na parapetnej doske nedržala, ale stekala smerom von od okna (najlepsie aspoň 6 stupňov).
  • Okenný parapet by mal hotovú vonkajšiu fasádu presahovať minimálne 30 mm. Pri väčšom presahu ako 100 mm sa odporúča použiť podporné konzoly vo vzájomnej vzdialenosti max. 900 mm.
  • Nalepená ochranná fólia chrániaca povrch okenného parapetu sa musí po ukončení fasádnych prác okamžite, najneskôr však do 6 mesiacov po montáži, odstrániť.

Mohlo by vás zaujímať